ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
Group Menu
dot
bulletสาระเรื่องรถไฟ
bulletกฎหมายใกล้ตัว
bulletธรรมะน่ารู้
bulletสาระพัดสาระ
dot
Newsletter

dot
dot
เว็บไซต์พันธมิตร
dot
bulletหนังสือช่าง หนังสือทั่วไป
bulletparm78.com
bulletรถไฟไทยแฟนคลับ
bulletภาพรถไฟไทย/เทศ
dot
เว็บรัฐวิสาหกิจ
dot
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletการรถไฟ
bulletการประปานครหลวง
bulletตรวจลอตเตอรี่
dot
เว็บของทางการ
dot
bulletค้นเว็บด้วยภาษาไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletนสพ.สยามรัฐ
bulletนสพ.ไทยรัฐ
bulletนสพ.เดลินิวส์
bulletนสพ.ข่าวสด
bulletนสพ.มติชน
bulletนสพ.คม-ชัด-ลึก
bulletนสพ.แนวหน้า


คลิกที่นี่ คุณจะพบกับสุดยอดหนังสือดี ๆ ที่คุณไม่คาดคิด อ่านแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
หนังสือช่าง คู่มือช่าง หนังสือทั่วไป เครื่องมือช่าง
แผ่น CD ที่เล่นแล้วสดุด ติด ๆ ขัด ๆ สามารถรักษาให้หายได้ ด้วย ฟิก-วัน
pung magazine online


กฎหมายทั่วไป article

กฎหมายทั่วไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


สภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
ทารกในครรภ์มารดาก็มีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้ว อญุ่รอดเป็นทารก
                         (ป.พ.พ. มาตรา ๑๕)

การนับอายุของบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖)

ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน(ป.พ.พ. มาตรา ๑๗)

บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๙)

ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา๑๔๔๘(ป.พ.พ. มาตรา ๒๐)
มาตรา ๑๔๔๘  การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว  แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้

ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น(ป.พ.พ. มาตรา ๒๑)

ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์(ป.พ.พ. มาตรา ๒๕)

 
กฎหมายใกล้ตัว

กฎหมายเช็ค article
กฎหมายครอบครัว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.