ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
Group Menu
dot
bulletสาระเรื่องรถไฟ
bulletกฎหมายใกล้ตัว
bulletธรรมะน่ารู้
bulletสาระพัดสาระ
dot
Newsletter

dot
dot
เว็บไซต์พันธมิตร
dot
bulletหนังสือช่าง หนังสือทั่วไป
bulletparm78.com
bulletรถไฟไทยแฟนคลับ
bulletภาพรถไฟไทย/เทศ
dot
เว็บรัฐวิสาหกิจ
dot
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletการรถไฟ
bulletการประปานครหลวง
bulletตรวจลอตเตอรี่
dot
เว็บของทางการ
dot
bulletค้นเว็บด้วยภาษาไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletนสพ.สยามรัฐ
bulletนสพ.ไทยรัฐ
bulletนสพ.เดลินิวส์
bulletนสพ.ข่าวสด
bulletนสพ.มติชน
bulletนสพ.คม-ชัด-ลึก
bulletนสพ.แนวหน้า


คลิกที่นี่ คุณจะพบกับสุดยอดหนังสือดี ๆ ที่คุณไม่คาดคิด อ่านแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
หนังสือช่าง คู่มือช่าง หนังสือทั่วไป เครื่องมือช่าง
แผ่น CD ที่เล่นแล้วสดุด ติด ๆ ขัด ๆ สามารถรักษาให้หายได้ ด้วย ฟิก-วัน
pung magazine online


บริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์ article

บริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์
    เมื่อคุณไปที่ทำการไปรษณีย์ คุณเคยทราบหรือไม่ว่า ไปรษณีย์เขาให้บริการอะไรกันบ้าง ถ้าไม่ทราบหรือทราบแต่บางอย่าง ในหน้านี้จึงขอเล่าเรื่องบริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์ให้ได้ทราบกันนะครับ (รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม)
    บริการของไปรษณีย์มีอยู่ 4 บริการ ดังนี้ครับ 
        บริการไปรษณีย์
        บริการการเงิน
        การสะสมตราไปรษณียากร
        สินค้าไปรษณีย์

1. บริการไปรษณีย์ คือบริการที่ไปรษณีย์ไทยดำเนินการรับฝากข่าวสาร เอกสารและสิ่งของจากบุคคลหนึ่งแล้วนำไปส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโยทางไปรษณีย์หรือวิธีการสื่อสารอื่น รวมทั้งบริการที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน
    บริการไปรษณีย์ มีอยู่ 2 ประภเท คือ
        1. บริการหลัก
        2. บริการพิเศษ

บริการหลัก  มี 2 บริการ คือ
    ไปรษณียภัณฑ์
    พัสดุไปรษณีย์

     บริการพิเศษ หมายถึง บริการที่ไปรษณีย์ไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ควบคู่กับบริการหลักเพื่อให้ไปรษณีย์ไทยดำเนินการเป็นพิเศษต่อสิ่งของของตนที่ฝากส่งทางไปรษณีย์รวมถึงบริการที่จัดให้ทีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
     บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลักเพื่อให้ไปรษณีย์ไทยดำเนินการเป็นพิเศษต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ของตนได้แก่
        บริการไปรษณีย์รับรอง
        บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน
        บริการไปรษณีย์รับประกัน
        บริการไปรษณีย์ตอบรับ
        บริการนำจ่ายด่วน
     บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
        บริการธุรกิจตอบรับ
        บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน
        บริการรับฝากนอกที่ทำการ
        บริการหุ้มห่อ
        บริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า
        บริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
        บริการจัดส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีทางไปรษณีย์
        บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา
        บริการอนุญาตให้ใช้เครื่องประทับไปรษณียากร
        บริการชำระค่าบริการเป็นเงินสด
        บริการชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
        บริการไปรษณีย์รอจ่าย
        บริการตู้ไปรษณีย์เช่า
        บริการขอถอนคืนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจ่าหน้า
     บริการเพื่อธุรกิจ ได้แก่ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

2. บริการการเงิน หมายถึงบริการรับฝากเงินหรือจำหน่ายตราสารหรือรับชำระเงินจากผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งเพื่อเพื่อจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือหน่วยงานที่ได้ทำการตกลงกันไว้กับไปรษณีย์ไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์อีกแห่งหนึ่งโยทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด บริการการเงินมีอยู่ 5 ประเภทคือ
        บริการธนาณัติ
        บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
        บริการจ่ายเงิน POSTCHEQUE
        บริการไปรษณีย์เก็บเงิน
        บริการชำระเงินทางไปรษณีย์ [PAY AT POST SERVICE]

                                                     


3. การสะสมตราไปรษณียากร คือ การเก็บรวบรวมดวงตราไปรษณียากรที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ รวมทั้งสิ่งสะสมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตราไปรษณียากร
    ดวงตราไปรษณียากรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
        ดวงตราไปรษณียากรทั่วไป
        ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก
        ดวงตราไปรษณียากรพิเศษ 
    สิ่งสะสม หมายถึงสิ่งต่อไปนี้
        ซองวันแรกจำหน่าย
        ซองที่ระลึก
        แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก
        สมุดตราไปรษณียากรประจำปี
        บัตรภาพตราไปรษณียากร
        บัตรตราไปรษรียากรที่ระลึก
        สิ่งสะสมอื่น ๆ ที่ทางไปรษณีย์ไทยจัดทำขึ้นในวาระพิเศษ
4. สินค้าไปรษณีย์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ทางไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการไปรษณีย์ สินค้าไปรษณีย์ที่ทางไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่
        ซองจดหมาย
        ซองจดหมายอากาศต่างประเทศ
        ซองขยายข้าง
        ซองกันกระแทก
        กล่องสำเร็จรูป
        กล่องกระดาษลูกฟูก
        วัสดุกันกระแทก
        ตู้รับไปรษณียภัณฑ์ประจำบ้าน

 

ไปรษณีย์ยุคใหม่ article
ไปรษณีย์ในเมืองจำลอง article
แสตมป์ article
แสตมป์ปี 2547 article
กล่องสำเร็จรูป article
การส่งธนาณัติและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ article
ค่าบริการไปรษณีย์,บริการการเงิน article
ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ article
ค้นหารหัสไปรษณีย์ article
แสตมป์ใหม่ article
ส่งของทางไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน article
แสตมป์ปี 2548 article
ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน article
ตู้ไปรษณีย์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.