ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
Group Menu
dot
bulletสาระเรื่องรถไฟ
bulletกฎหมายใกล้ตัว
bulletธรรมะน่ารู้
bulletสาระพัดสาระ
dot
Newsletter

dot
dot
เว็บไซต์พันธมิตร
dot
bulletหนังสือช่าง หนังสือทั่วไป
bulletparm78.com
bulletรถไฟไทยแฟนคลับ
bulletภาพรถไฟไทย/เทศ
dot
เว็บรัฐวิสาหกิจ
dot
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletการรถไฟ
bulletการประปานครหลวง
bulletตรวจลอตเตอรี่
dot
เว็บของทางการ
dot
bulletค้นเว็บด้วยภาษาไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletนสพ.สยามรัฐ
bulletนสพ.ไทยรัฐ
bulletนสพ.เดลินิวส์
bulletนสพ.ข่าวสด
bulletนสพ.มติชน
bulletนสพ.คม-ชัด-ลึก
bulletนสพ.แนวหน้า


คลิกที่นี่ คุณจะพบกับสุดยอดหนังสือดี ๆ ที่คุณไม่คาดคิด อ่านแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
หนังสือช่าง คู่มือช่าง หนังสือทั่วไป เครื่องมือช่าง
แผ่น CD ที่เล่นแล้วสดุด ติด ๆ ขัด ๆ สามารถรักษาให้หายได้ ด้วย ฟิก-วัน
pung magazine online


กฎหมายครอบครัว article

          ครอบครัวเริ่มจากการที่ชายหญิงได้สมรสกันแล้วร่วมอยู่กินเป็นสามีภรรยากันจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรก็ต้องถือว่าเป็นครอบครัวแล้ว แต่ถ้ามีบุตรด้วยกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

การหมั้น

          การที่ชายหญิงจะสมรสกันก็ต้องมีการหมั้นกันก่อนตามประเพณี
          แต่ถ้าถามว่า ชายหญิงที่จะสมรสกันต้องทำการหมั้นกันก่อนเสมอไปหรือไม่
          ขอตอบว่า กฎหมายไม่ได้บังคับครับ จะทำการสมรสกันโดยไม่มีการหมั้นกันก่อนก็ได้ครับ การหมั้นเป็นเพียงการปฏิบัติตามประเพณีที่ปฎิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเท่านั้น เป็นทำนองคล้ายกับว่าเป็นการจับจองหรือการมัดจำ เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นหลักประกัน

การหมั้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย

         การหมั้น  จะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว  ถ้าทั้งชายและหญิงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอายุไม่ครบสิบเจ็ดปีบริบูรณ์จะเป็นโมฆะตามกฎหมาย ครับ
         ผู้เยาว์ จะทำการหมั้นกันได้ ก็ต้องได้รับความยินยอมจาก 
               บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดารดา
               บิดาหรือมารดา กรณีที่บิดาหรือมารดาตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองหรืออยู่ในสภาพที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้
               ผู้รับบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม
               ผู้ปกครอง กรณีที่ไม่มีทั้งบิดา มารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรม หรือมีแต่ถูกถอนอำนาจปกครอง
          การหมั้นที่ไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวเป็นโมฆียะ

          การหมั้น จะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น (ป.พ.พ.มาตรา 1437 วรรคแรก)
          เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นจะตกเป็นสิทธิแก่ใคร  เรื่องนี้ ป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า "เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง"
มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจมีคำถามว่า "สินสอด" คืออะไร  สินสอดก็คือ ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส

** การหมั้นจำเป็นต้องมีของหมั้นหรือไม่ ?
++ การหมั้น จำเป็นต้องมีของหมั้น มิฉะนั้นการหมั้นจะไม่สมบูรณ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรค 1 ซึ่งวางหลักไว้ว่า " การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น "

** เมื่อหมั้นแล้วของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่ใคร ?
++ เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง (ป.พ.พ. มาตรา 1437 วรรค 2)

** เมื่อมีการหมั้นแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเบี้ยวไม่ยอมสมรสด้วย ฝ่ายที่ถูกเบี้ยวจะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้หรือไม่
++ ไม่ได้...ถึงแม้จะมีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อผิดสัญญาหมั้น ข้อตกลงนี้ก็เป็นโมฆะ (ป.พ.พ.มาตรา 1438)

** อ้าว..แล้วจะให้ทำอย่างไรละ..อย่างงี้ก็แย่ละสิ ?
++ ถึงแม้กฎหมายจะกำหนดไว้ว่าการหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ แต่กฎหมายก็ได้วางหลักไว้เพื่อเป็นทางออกของทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้ว่า
      " เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนได้ ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญานอกจากจะรับผิดเรื่องค่าทดแทนแล้วก็ยังต้องคืนของหมั้นให้แก่ชายด้วย " (ป.พ.พ.มาตรา 1439)....ไม่ต้องตกใจครับ ยังมีกฎหมายคุ้มครองอยู่....

** ค่าทดแทนที่จะเรียกได้ มีอะไรบ้างล่ะ ?
++ ค่าทดแทนที่อาจเรียกกันได้มีดังนี้
      1. ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น
      2. ค่าทดแทนความเสียหาย ในการที่คู่หมั้น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองได้ใช้จ่ายหรือต้องตกเป็นลูกหนี้ในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามควร
      3. ค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของตนไปตามสมควรโดยคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส เช่น หญิงขายบ้านและที่ดินของตนไปในราคาต่ำกว่าราคาตลาด หรือขายกิจการธุรกิจของตนไปในราคาต่ำกว่าปกติ ด้วยคาดหวังว่าเมื่อได้ทำการสมรสกับชายแล้วจะติดตามสามีไปอยู่ในต่างประเทศ แต่ฝ่ายชายผิดสัญญาหมั้นไม่ยอมสมรสด้วย ฝ่ายหญิงจึงเรียกค่าทดแทนส่วนนี้ได้

** ค่าทดแทนที่ว่ามานี้จะกำหนดกันอย่างไรละ ?
++ ก็แล้วแต่จะตกลงกัน ถ้าตกลงกันได้ก็ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย แต่ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เสียหาย ซึ่งหญิงมีสิทธิได้รับของหมั้นอยู่แล้วถ้าพิจารณาราคาของหมั้นแล้วยังท่วมค่าเสียหายอยู่ ศาลอาจพิจารณาว่าของหมั้นมีราคาเพียงพอกับความเสียหายแล้ว เช่น ของหมั้นเป็นแหวนเพ็ชร ราคา 150,000 บาท แต่ฝ่ายหญิงได้รับความเสียหายเพียง 30,000 บาท ศาลอาจถือว่าของหมั้นมีราคาเพียงพอกับความเสียหายแล้ว ชายไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนอีกก็ได้
** แล้วถ้าหมั้นกันแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสล่ะ...อีกฝ่ายจะเรียกค่าทดแทนได้ไหม ?
++ ในกรณีนี้กฎหมายบอกว่าจะเรียกร้องค่าทดแทนกันไม่ได้ ส่วนสินสอดของหมั้นไม่ว่าชายหรือหญิงตาย หญิงหรือฝ่ายหญิงไม่ต้องคืนให้แก่ฝ่ายชาย (ป.พ.พ. มาตรา 1441)

** เมื่อหมั้นกันแล้ว หญิงคู่หมั้นไปร่วมประเวณีกับชายอื่น ชายคู่หมั้นจะมีสิทธิอย่างไรบ้าง ?
++ มีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
      1. บอกเลิกสัญญาหมั้นกับญิงคู่หมั้นและเรียกร้องให้หญิงคืนของหมั้นได้
      2. เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้นของตนโดยที่รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงได้หมั้นกับชายคู่หมั้นแล้ว

** แล้วถ้ามีการหมั้นกันแล้ว หญิงคู่หมั้นถูกข่มขืนกระทำชำเราจากชายอื่น ชายคู่หมั้นจะมีสิทธิอย่างไรบ้าง ?
++ มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นที่ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยามยามข่มขืนกระทำชำเราหญิงคู่หมั้นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงได้หมั้นแล้วได้โดยไม่จำต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1446)

** เมื่อชายหญิงได้ทำการสมรสกันแล้ว ของหมั้นที่หญิงได้มาจะจัดการอย่างไร ?
++ ของหมั้นที่หญิงได้รับมาจากชายได้ตกเป็นสิทธิแก่หญิงในขณะหมั้น เป็นทรัพย์สินที่หญิงได้มาก่อนสมรสจึงถือว่าเป็นสินส่วนตัว หญิงมีสิทธิจะจัดการแก่ของหมั้นได้ทุกกรณีโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสามี

 
กฎหมายใกล้ตัว

กฎหมายทั่วไป article
กฎหมายเช็ค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.