ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
dot
Group Menu
dot
bulletสาระเรื่องรถไฟ
bulletกฎหมายใกล้ตัว
bulletธรรมะน่ารู้
bulletสาระพัดสาระ
dot
Newsletter

dot
dot
เว็บไซต์พันธมิตร
dot
bulletหนังสือช่าง หนังสือทั่วไป
bulletparm78.com
bulletรถไฟไทยแฟนคลับ
bulletภาพรถไฟไทย/เทศ
dot
เว็บรัฐวิสาหกิจ
dot
bulletไปรษณีย์ไทย
bulletการรถไฟ
bulletการประปานครหลวง
bulletตรวจลอตเตอรี่
dot
เว็บของทางการ
dot
bulletค้นเว็บด้วยภาษาไทย
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletนสพ.สยามรัฐ
bulletนสพ.ไทยรัฐ
bulletนสพ.เดลินิวส์
bulletนสพ.ข่าวสด
bulletนสพ.มติชน
bulletนสพ.คม-ชัด-ลึก
bulletนสพ.แนวหน้า


คลิกที่นี่ คุณจะพบกับสุดยอดหนังสือดี ๆ ที่คุณไม่คาดคิด อ่านแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
หนังสือช่าง คู่มือช่าง หนังสือทั่วไป เครื่องมือช่าง
แผ่น CD ที่เล่นแล้วสดุด ติด ๆ ขัด ๆ สามารถรักษาให้หายได้ ด้วย ฟิก-วัน
pung magazine online


ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน article

ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน


         เนื่องจากในปัจุบันทางไปรษณีย์ไทยได้นำเครื่องคัดแยกจดหมายมาใช้ในการคัดแยกส่งต่อไปรษณียภัณฑ์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งถึงผู้รับ  ดังนั้นเพื่อให้ไปรษณียภัณฑ์สามารถคัดแยกด้วยเครื่องได้  ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการใช้ซองหรือบัตรรวมทั้งต้องบรรจุสิ่งของภายในซองและการจ่าหน้าต้องถูกต้องตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ด้วย  ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์ถึงมือผู้รับโดยเร็วนั้นเอง

ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐานคืออะไร
         ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2544 ได้ให้ความหมายและกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับไปรษณียภัณฑ์มาตรฐานไว้ดังนี้                       
         ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐาน คือไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาส่งถึงผู้รับในประเทศที่มีขนาด  น้ำหนักและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด ซึ่งจะมีผลให้การรับฝาก  การส่งต่อ  รวมถึงการคัดแยกด้วยเครื่องคัดแยกจดหมายของไปรษณีย์ไทยและการนำจ่ายถึงผู้รับเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ไปรษณียภัณฑ์มาตรฐานจัดแบ่งได้เป็นแต่ละลักษณะ ดังนี้
        1. ไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุในซองธรรมดา
        2. ไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุในซองกรุใส
        3. ไปรษณียภัณฑ์ที่เป็นบัตร
        4. ไปรษณียภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรื่องเครื่องพับจัดทำขึ้น

หลักเกณฑ์ในการจัดทำซองสำหรับไปรษณียภัณฑ์ที่บรรจุในซองและไปรษณียภัณฑ์ที่เป็นบัตร
         1.  ซองธรรมดา  ซองกรุใส  และสิ่งที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพับจัดทำขึ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
                ลักษณะ    เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีฝาซองด้านเดียว โดยฝาซองจะอยู่ทางด้ายยาว  หรือด้านกว้างของซองก็ได้  ทั้งนี้ฝาซองจะต้องออกแบบให้สามารถปิดผนึกให้ติดแน่นกับตัซองอย่างมั่นคง
                กรณีเป็นสิ่งที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น  ให้จัดทำด้วยกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องหรือกระดาษทั่วไป และต้องมีการออกแบบเพื่อให้สามารถปิดผนึกตามขอบได้อย่างมั่นคงโดยรอบทุกด้าน
                ขนาด   - ขนาดอย่างสูง  120 * 235  มม. (คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 ม
                            - ขนาดอย่างต่ำ  90 * 140  มม. (คลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มม.)
                วัสดุ        กระดาษที่ใช้ต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย  70  กรัมต่อตารางเมตร  ห้ามใช้กระดาษมันหรือกระดาษที่มีความบางจนสามารถมองทะลุเห็นสิ่งที่พิมพ์ไว้หรือปรากฎอยู่ด้านหลังของเนื้อที่กระดาษได้อย่างชัดเจนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมทั้งกระดาษชนิดอื่นใดที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของเครื่องคัดแยกจดหมายของไปรษณีย์ไทย และของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
                สี         เป็นซองสีขาวหรือสีอ่อน เช่น  สีฟ้าอ่อน  สีชมพูอ่อน  สีเขียวอ่อน  ฯลฯ  เท่านั้น  ไม่ใช้ซองที่มีสีเข้มจัด  เช่น  สีแดง  สีน้ำเงิน  ฯลฯ  ซองที่มีสีฉูดฉาด  มีลวดลายหรือมีรูปภาพ
               - ด้านหน้าและด้านหลังซองต้องมีพื้นที่ว่างวัดจากขอบล่างของซองขึ้นมา  20 มม.  (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  2 มม. )
               - หากเป็นซองที่จัดทำขึ้นสำหรับเขียนจ่าหน้าด้วยมือต้องมีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงส้ม (WARM RED U) สำหรับใส่รหัสไปรษณีย์อยู่ในบริเวณสำหรับจ่าหน้า  โดยตำแหน่งของกรอบใส่รหัสไปรษณีย์ให้อยู่ห่างจากขอบซองด้านขวา  45  มม.  (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  2  มม.)  และหากต้องการพิมพ์เส้นบรรทัดสำหรับจ่าหน้าให้พิมพ์เส้นบรรทัดด้วยสีแดงส้ม  (WARM RED U)  เช่นกัน

กรณีเป็นซองกรุใสต้องมีลักษณะ  ดังนี้
               - ช่องกรุใสต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  และอยู่ในบริเวณจ่าหน้าซึ่งมีด้านยาวที่สุดขนานกับความยาวของซองกรุใสเพื่อให้ชื่อและที่อยู่ของผู้รับปรากฎอยู่ในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ช่องกรุใสสามารถจัดวางไว้ส่วนใดของบริเวณสำหรับจ่าหน้าก็ได้
               - กรุด้วยวัสดุโปร่งใสที่เหมาะสมและสามารถอ่านจ่าหน้าผ่านช่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
               - ขนาดของช่องกรุใส
               - ขนาดอย่างสูง  45 * 100  มม.
               - ขนาดอย่างต่ำ  20 * 60  มม.
               - ให้วัสดุที่ใช้กรุช่องกรุใสผนึกแน่นบนขอบด้านในทุกด้านของช่อง
               - ไม่มีแถบคาดหรือสีล้อมกรอบตัวช่อง
               - ในกรณีมีช่องกรุใสนอกเหนือจากช่องจ่าหน้าของผู้รับ  ช่องกรุใสอื่นต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ใช้สำหรับระบุชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่ง  โฆษณา  ป้ายผนึก  หมายเหตุหรือคำสั่งของทางการไปรษณีย์เท่านั้นและต้องไม่ทำให้คุณภาพของซองกรุใสเสียไป รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเครื่องคัดแยกจดหมายของไปรษณีย์ไทยและของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
2. บัตร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
                ลักษณะ    เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น
                ขนาด   
               - ขนาดอย่างสูง  105 * 148  มม.  (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  2  มม.)
               - ขนาดอย่างต่ำ  90 * 140  มม..  (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  2  มม.)
                วัสดุ    กระดาษที่ใช้ต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย  180  กรัมต่อตารางเมตร  ห้ามใช้กระดาษมันหรือกระดาษที่มีความบางจนสามารถมองทะลุเห็นสิ่งที่พิมพ์ไว้หรือปรากฎอยู่ด้านหลังของเนื้อที่กระดาษอย่างชัดเจนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมทั้งกระดาษชนิดอื่นใดที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของเครื่องคัดแยกจดหมายของไปรษณีย์ไทยและของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
                สี    เป็นบัตรสีขาวหรือสีอ่อน  เช่น  สีฟ้าอ่อน  สีชมพูอ่อน  สีเขียวอ่อน  ฯลฯ  เท่านั้น  ไม่ใช้บัตรที่มีสีเข้มจัด  เช่น  สีแดง  สีน้ำเงิน  ฯลฯ  บัตรที่มีสีฉูดฉาด มีลวดลายหรือมีรูปภาพ
               - บัตรที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เขียนจ่าหน้าด้วยลายมือต้องมีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงส้ม (WARM RED U) สำหรับใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยลายมืออยู่ในบริเวณสำหรับจ่าหน้า ดังรูปภาพข้างล่างนี้
               - กรณีที่ต้องการพิมพ์เส้นบรรทัดสำหรับจ่าหน้าให้พิมพ์ด้วยสีแดงส้ม (WARM RED U) 
               - ด้านหลังบัตรจะเป็นพื้นที่ว่างเพื่อเขียนข้อความหรือเป็นรูปภาพก็ได้แต่ต้องมีพื้นที่ว่างวัดจากขอบล่างของบัตรขึ้นมา  20  มม.  (คลาดเคลื่อนไม่เกิน  2  มม.)

 

ไปรษณีย์ยุคใหม่ article
ไปรษณีย์ในเมืองจำลอง article
แสตมป์ article
แสตมป์ปี 2547 article
บริการต่าง ๆ ของไปรษณีย์ article
กล่องสำเร็จรูป article
การส่งธนาณัติและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ article
ค่าบริการไปรษณีย์,บริการการเงิน article
ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ article
ค้นหารหัสไปรษณีย์ article
แสตมป์ใหม่ article
ส่งของทางไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน article
แสตมป์ปี 2548 article
ตู้ไปรษณีย์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.